Rezultāti. LSVS pašvaldību 57. sporta spēles 19.09.2020

Rezultāti. LSVS pašvaldību 57. sporta spēles 19.09.2020

Rezultāti. LSVS pašvaldību 57. sporta spēles 19.09.2020

Rezultāti. LSVS-57. sporta spēļu rezultāti novusā. 19.09.2020.

Pieteikšanās
Iepriekšējos vārdiskos pieteikumus  sūtīt sacensību galvenajam tiesnesim Jurim Firstam uz e-pastu:jufo1@inbox.lvlīdz 2020.gada 15.septembrim.
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, vecuma grupa, pārstāvētā pašvaldība.
Parakstītus vārdisko pieteikumu oriģinālus ar novada atbildīgā darbinieka parakstu pieņems sacensību vietā pirms sacensību sākuma.
Maksimālais dalībnieku skaits komandā – 6 dalībnieki, ieskaitē – 4 dalībnieki. Sacensības notiek tikai vienspēlēs, dubultspēles nav paredzētas.

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) 57. sporta spēļu nolikumu
(iepazīties LSVS mājas lapā http://www.lsvs.lv/lsvs-speles/lsvs-57sporta-speles-2020gada-nolikums?gads=2019&pp=)
2020.gada 19. septembrīfinālsacensības novusā notiksĶekavā, Rīgā, Babītē, Baldonē.

Sacensību vietas pa vecumu grupām un sacensību sākums:
D40+ un D50+plkst.: 9:30- “Rīgas Satiksme”, Brīvības ielā 191, Rīgā LV-1012;
 
K50+               plkst.: 10:00- Babītes sporta kompleksā, adrese: Jūrmalas iela 14C, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107;
 
K60+ un K70+plkst.: 10:30- Ķekavas Sporta klubā, adrese: “Bultas”, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123;
 
D60+ un D70+plkst.: 10:30 - Ķekavas Sporta klubā, adrese: “Bultas”, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123;
 
K40+               plkst.: 11:00- Baldones sporta kompleksā, adrese: Iecavas iela 2, Baldone, Baldones pilsēta, LV-2125


Sacensību galvenais tiesnesis – Juris Firsts (e-pasts: jufo1@inbox.lv; tel. 29126835)
 
 
Dalības maksa
Dalības maksa par katru dalībnieku – 15,- EUR. Samaksu veikt ar pārskaitījumu uz LSVS norēķinu kontu :
Latvijas sporta veterānu-senioru savienībai, Reģ.nr.50008025521
AS „Swedbank” HABALV22, konts LV85HABA000140J047086.
Rēķinu izrakstīšanu lūgums pieteikt LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai (tel.29487609, e-pasts jelena.doroskova@cinamonkino.com ) vai samaksu veikt skaidrā naudā sacensību dienā.
Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus sacensību nolikumā.
 
Izmaiņas nolikumā
Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus sacensību nolikumā.
Izmaiņas tiks paziņotas sacensību vietā.

 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 19. septembris 2020 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji