Rezultāti. Latvijas sporta veterānu-senioru savienības(LSVS) 60.sporta spēles novusā. 27.05.23. Ķekava

Rezultāti. Latvijas sporta veterānu-senioru savienības(LSVS) 60.sporta spēles novusā. 27.05.23. Ķekava

Rezultāti. Latvijas sporta veterānu-senioru savienības(LSVS) 60.sporta spēles novusā. 27.05.23. Ķekava


Rezultāti. LSVS 60.sporta spēles novusā.  

 


Sacensību sākums 27.05.2023 plkst.10-00. 
Sacensības notiek tikai vienspēlēs, dubultspēles nav paredzētas.

Iepriekšējos vārdiskos pieteikumus sūtīt sacensību galvenajam tiesnesim Jurim Firstam
līdz 2023.gada 20.maijam uz e-pasta adresi: jufo1@inbox.lv.

Pieteikumu oriģinālus, saskaņā ar LSVS apstiprinātu pieteikuma formu, iesniegt 27.05. līdz plkst.9-30. 

Dalības maksa par katru dalībnieku – 20,- EUR. Samaksu veikt ar pārskaitījumu uz LSVS norēķinu kontu :
Latvijas sporta veterānu-senioru savienībai, Reģ.nr.50008025521
AS „Swedbank” HABALV22, konts LV85HABA000140J047086.
Pieteikšanās pēc noteiktā termiņa laika par katru pieteikto dalībnieku noteikta 30,00 EUR.
Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus sacensību nolikumā.

 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 27. maijs 2023 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji