Vēsture

 Novuss ir Latvijas nacionālais sporta veids, ar kuru nodarbojas visā mūsu Republikā un arī trimdā. No kurienes tas radies? Precīzu ziņu par to trūkst. Ir zināms, ka ar to aizrāvušies jau 1927. gadā. Mūsu bijušajam novusa veterānam Voldemāram Vītoliņam kādreiz bijusi saruna ar bijušo sporta darbinieku A.Nadoļski, kurš savos jaunības gados braucis uz tālbraucēju kuģiem. Viņš stāstījis, ka ārvalstu ostu nabadzīgajos krodziņos spēlēta novusam ļoti līdzīga spēle. Kāds, toreizējās akciju sabiedrības “Faulbaums” kuģu namdaris, pēc Anglijā izgatavotā rasējuma, izgatavojis Latvijā pirmo novusa galdu. Ja varam ticēt A.Nadoļska stāstījumam, tad tas ir bijis ap 1927. gadu un kā pirmās ir bijušas ostas pilsētas Ventspils, Liepāja un Rīga, kur sākusi attīstīties novusa spēle Latvijā. Vēlākos gados iegūtie materiāli tiešām apstiprina A.Nadoļska stāstīto, ka novusam līdzīga spēle spēlēta vairākās Pasaules vietās. Novusa federācijas rīcībā ir nonācis novusa galds, kurš izgatavots apmēram 1928. gadā!
Pirmie novusa spēles noteikumi saglabājušies no 1932. gada, kurus izdevis P.Tjutenikovs. Arī viņš raksta, ka šo galda biljarda spēli Latvijā jau spēlē vairāk kā 5 gadus, kamdēļ varam pieņemt par novusa spēles sākumu Latvijā 1927.gadu. P.Tjutenikovs raksta, ka šo spēli sauc gan “novus”, gan “korona”. Tamdēļ varam uzskatīt, ka mūsu novusam un Igaunijas koroonai ir kopēja izcelsme. Varbūt arī Igaunijā tā sāka attīstīties no ostas pilsētām. Tikai pateicoties dažādai entuziasma pakāpei, mūsu Republikā novuss ir attīstījies daudz straujāk un tamdēļ kļuvis par nacionālo sporta veidu
    Pirmās Latvijas meistarsacīkstes notika  Rīgā 1932. gadā. Čempiona  godā, kā pirmais, tika Alberts Ramiņš, kurš vēlāk pārcēlās uz dzīvi ASV /Filadelfija /, kur 1980. gadā arī miris. Līdz okupācijai un otrajam pasaules karam, Latvijā notika vairākas novusa individuālās un komandu meistarsacīkstes. Ka jau pirms okupācijas laikā novusa spēle Latvijā bija ļoti iecienīta, liecina pat tāds fakts, ka Rīgas Valsts Tehnikumā 1940. gadā novusa sekcijā bija 102 novusisti!
    Pēc kara Latvijā novusa sports sāka strauji uzplaukt. To spēlēja daudzos kolektīvos, galvenokārt pilsētās. 1963. gada 6. decembrī tika  nodibināta  Latvijas Republikas Novusa federācija, par vadītāju ievēlot Jāni Piebalgu. Sākot ar 1964. gadu, tika organizēti Latvijas individuālie un ar 1966. gadu, komandu čempionāti. Pirmie individuālie čempioni Latvijā ir Z.Ankrava /ZIPI/ un V.Trušelis /VEF/, bet komandām RAP /sievietēm/ un “KOMPRESORS” /vīriešiem/. Sporta meistara nosaukumu, kuru sāka piešķirt sākot ar 1971. gadu, uz šo brīdi, Latvijā ir izcīnījuši vairāk kā 150 sportisti. Ap 80.gadu vidu Latvijā, pēc toreizējās Republikas FKSK uzskaites datiem, ar novusa sportu nodarbojās vairāk kā 55000 novusistu! Tagad, sakarā ar ekonomiskām grūtībām, aktīvo sportistu skaits, kuri piedalās Republikas mēroga sacensībās, ir stipri samazinājies. Tomēr pārējie nav pazuduši. Pateicoties vairākiem entuziastiem, notiek dažādas pilsētu, rajonu un kolektīvu sacensības. 1993. gada laikraksta “SPORTS” rīkotajā aptaujā starp Latvijas iedzīvotājiem par to, ar kādiem sporta veidiem visvairāk nodarbojas, novuss izrādījās starp pirmajiem trijiem, ar visiem trijiem vienādu % skaitu!
    Tālāk neliels ieskats, kā ir ar novusa sportu trimdā. Par to, daļēji no bijušā ZALNS vadītāja Aleksandra Kandroviča atmiņām: “Aizvadīti daudzi gadi, kad sākām domāt un strādāt pie novusa spēļu atjaunošanas. Pirmos galdus sāka taisīt Milvokos Jānis Ozols. Pēc atmiņas, izstrādājām pirmos novusa noteikumus, ko vēlāk vairakkārt pārstrādājām. Sākās rosīgs novusa darbs, kad vai ikkatrā pilsētā tika dibinātas novusa kopas. Notika daudzi novusa turnīri, kausu izcīņas un pilsētu sacensības. 1973. gadā Čikāgā nodibinājām jaunu novusa organizāciju - “ZIEMEĻU AMĒRIKAS LATVIEŠU NOVUSA SAVIENĪBU“ /vadītājs Aleksandrs Kandrovičs/, kas bija nepieciešami vajadzīgs, lai novusa darbība turpinātos. Tad vienojāmies ar Kanādas novusa vadību, noturēt katru gadu Toronto, ASV - Kanādas vienību sacensības, kurām ceļojošo balvu dāvāja kokgriezējs Lapiņš, pieminot savu brāli, bijušo Latvijas novusa meistaru 1936. gadā. ASV, pateicoties dažu cilvēku enerģiskai darbībai, izcīna Ņujorkas kausa sacensības un Z-Amērikas novusa meistarsacīkstes, kuras notiek katru gadu, pavasarī.
Ar prieku vēl redzu pie novusa galdiem vecos meistarus! Paldies ikvienam spēlētājam un spēlētājai par tām dienām, kuras pavadītas kopējās sacensībās. Sirsnīgs paldies arī tiem, kuri daudz palīdzējuši, gan ar darbu, gan ar līdzekļiem, lai uzturētu vēl novusu pie dzīvības! Mīļš, mīļš paldies pienākas arī mūsu dāmām, kuras ne vien piedalās sacensībās, bet kuru čaklās rokas daudz palīdz sacensībās, gatavojot arī kādu maltīti.
LAI DZĪVO NOVUSS !”
    ASV regulāri tiek izdoti biļeteni ar pilnīgu novusa dzīves atspoguļojumu ASV, Kanādā, Austrālijā un citur. Galvenais novusa dzīves vadītājs ASV tagad ir F.Krūmiņš. Kanādā novusa sekcija nodibināta Toronto. Galvenie iniciatori ir A.Grīnbergs, O.Roze, Ž. un H. Jakobsoni. Ļoti spēcīga vienība ir Hamiltonā.
    Austrālijā galvenais novusa dzīves organizētājs ir G.Bērzzariņš.
   Cik zināms, novusu spēlē arī Anglijā, Vācijā, Izraelā u.c. Tomēr ar turienes novusistiem kontaktu nav.
     Kopš 1992. gada mēs regulāri sacenšamies ar Igaunijas koroona sportistiem, kuri ir mūsu tuvākie ārzemju partneri novusa sacensībās.
    1993., 1997. un 2001. gadā Vispasaules latviešu “Trīszvaigžņu” spēlēs, Latvijas novusistiem bija iespēja sacensties ar Austrālijas, ASV un Kanādas novusistiem. Ceru, ka šī draudzība turpināsies un turpmāk mūsu novuss iekaros līdzjutējus vēl daudzās valstīs.

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji