LNF dokumenti

- Jauno biedru iestāšanās dokumentu saraksts un paraugi.

- A B C kategorijas novusa sporta speciālistu kvalifikācijas iegūšanas kārtība.
Valdes sēde N4. 14.03.24.
 


Valdes sēde N2. 14.02.24.

Valdes sēde N1. 28.01.24.

Lēmums N1.

 

LNF 2024. gada budžets.
 

 

Valdes sēde 15.12.2023.
Valdes lēmums 4.

Valdes sēde 15.10. 2023.


2023.gada tāme, 1.pusgads, LSFP

Valdes sēde 20.09.23.

Valdes sēde 29.08.23.

Valdes sēde 05.07.2023.

Valdes sēde 16.05.2023.

Kopsapulces protokols 19.03.23.

Valdes sēde 03.02.2023..
Valdes sēde 06,02.2023.Vadības ziņojums 2022. 
Revīzijas akts 2022
Ieņēmumu - izdevumu pārskats 2022. 
Bilance 2022
Gada pārskata paskaidrojums 2022.

 

LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojums. 2022.gads. 1.daļa.
Atskaite par valsts budžeta dotācijas līdzekļu izlietojumu. 2022.gada marts.
Plānoto izdevumu tāme LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 2022.gads. 
Plānoto izdevumu tāme LSFP piešķirto VKS LVM dāvinājuma līdzekļu ietvaros. 2022. 

 

LNF valdes sēdes protokols. 04.11.2022. 

LNF valdes sēdes protokols 24.09.2022

LNF valdes sēdes protokols. 04.09.2022.

LNF valdes sēdes protokols 30.06.2022. 

LNF valdes sēdes protokols 15.04.2022.

LNF valde 2022.

Izraksts. LNF biedru sapulces protokols. Iesniegšanai UR.

Vēstule klubiem par kopsapulci 13.03.22. Izsūtīta 28.02.2022. 

LNF valdes sēdes protokols. 18.02.2022.


 

Gada pārskats. 2021.gads.
Zinojums pie 2021.gada pārskata. 
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns. 2021.

Atskaite par līdzekļu izlietojumu. "Covis -19"


Gada pārskats. 2020.gads. 
Ziņojums pie 2020.gada pārskata. 
Iepriekšējā gada darbības pārksats un turpmākās darbības plāns. 2020.


Gada pārskats. 2019.gads.
Ziņojums pie 2019.gada pārskata. 
Iepriekšējā gada darbības pārkats un turpmākās darbības plāns. 2019. 
LNF valde  2019.

- LNF statūti
Izmaiņas uzņēmuma reģistrā. 2014.g.


2017.gads:


LNF valdes sēdes protokols Nr.12


LNF valdes sēdes protokols Nr.11. 

LNF 2017 gada kopsapulces protokols. 10.06.2017,

LNF valdes sēdes protokols Nr.10. LNF 2017.gada budžets. 


2016.gads:

LNF 2016. gada parskats.

LNF 2016.gada budžets. 


LNF valdes sēdes protokols Nr.9.

LNF 2016.gada kopsapulces protokols. 28.05.16.

LNF valdes sēdes protokols Nr.8


2015.gads:


LNF 2015.gada pārskats.

LNF valdes sēdes protokols Nr.7, 18.09.2015.

LNF kopaspulces protokols 30.05.2015.LNF valdes sēdes protokols Nr.5, 20.03.2015.

LNF valdes sēdes protokols Nr.2, 02.09.2014.

LNF valdes sēdes protokols Nr.1, 04.07.2014.


LNF kopsapulces protokols  21.06.2015.


2014.gads:


LNF 2014.gada pārskats.


 

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji